Är du lärare?

Lina + Rymden = Tobbe är en modern och överraskande ungdomsroman om utanförskap, kärlek och identitet. Boken är släppt på Kikkuli Förlag.

Nu finns det en lärarhandledning till boken "Lina + Rymden = Tobbe". Du hittar kopplingar till Läroplanen, kapitelfrågor, diskussionsunderlag kring genus, identitet och utanförskap. Här finns även gruppövningar och inspiration till vidareutveckling. För årskurs 6, 7, 8 och 9. 

Ladda ner lärarhandledningen här